X
    Categories: Mind Control

De grote leugen werkt het best

Als je liegt, verzin dan de maximale leugen

Ineens komt aan mijn stamtafel de spreuk van Adolf Hitler voorbij. “Des te groter de leugen, des te sneller de massa het gelooft.” Een doordenkertje die iedereen even tot denken stemt. Maar wist je dat tot diep in 1943 de meeste ondergeduikers nog altijd niet door hadden dat de Nazi’s bezig waren met de ‘Endlosung’. Ook al gingen daarvan e bewijzen en de horror-verhalen als een lopend vuurtje door Bezet Europa. Het was gewoonweg een waarheid die men zich niet kon voorstellen. Sterker nog, tot op de dag van vandaag geloven nog altijd idioten het niet.

In mijn stamkroeg, zeker niet op maandagmiddag, maak ik me niet populair met deze verhaaltjes. Ik stel namelijk dat er in wezen weinig is veranderd. Alleen krijgen we nu elke dag een lawine met alle mogelijke info op ons af. Wat is nu belangrijk, wat moet ik kiezen? Steeds meer mensen kampen met keuze-stress, raken in dit info-woud de weg kwijt en zijn verzombied. Ofwel ze zijn het slachtoffer van een proces in je hersenen die alles filtert wat niet in de kraam van pas komt. In mijn ogen het grootste intellectueel probleem van deze tijd.

Als ik de keurige beroepsmilitair tegenover mij er op wijs dat met name de militaire industrie eens in de tien, vijftien jaar hun arsenaal aan nieuwe moordwapens op grote schaal moet uittesten –  WO II (1939-45), Korea-oorlog (1958), de Zesdaagse oorlog (1967), de Vietnam-oorlog, de Libanon-oorlog(1982), de eerste Golf Oorlog (1989) en de Oorlog tegen het Terrorisme (2001) – en dus er alles aan doet om zo’n oorlog via hun lobby-kanalen te propageren, schiet hij me als azijnzeiker af.

Als de ex-verpleegster verneemt dat de farmaceutische industrie die er alles aan doet om de wereld ziek te houden – lees ‘De Farmaceutische Maffia’ van Jeffrey Robinson – zelfs met opzet ziek te maken, waardoor zij in hun eigen toekomst investeren en hun eigen afzet genereren, gaat ze uit zichtbare ergernis aan een ander tafeltje zitten. Als ik daarnaast ook nog propageer kinderen niet te laten inenten en ouderen voor de gevaren waarschuwt die onder meer uitvoerig in Viera Scheibner’s boek ‘Vaccinatie, het einde van een mythe’ zijn beschreven, ben je een ‘moordenaar’ . De plaatselijke dokter, met wie ik in Berlijn ooit samen twee marathons onder de vier uur uitliep, dreigt me daarop zelfs bij de kinderbescherming aan te melden.

Als ik een bankmedewerker wijs op de herstarte vileine reclamecampagnes van financiële instellingen die bij de massa opnieuw doelbewust gevoelens van onzekerheid, angst en gierigheid aanwakkert waardoor hun producten makkelijker aan de man/vrouw zijn te brengen, ben je een ‘armoedzaaier’ en ‘negatief bezig’. Ik geloof namelijk niet in een wereld van overvloed.  Als ik iedereen aan tafel wijs op de alsmaar toenemende macht van de door de overheid gedoogde onderwereld die wereldwijd chaos en ellende mag veroorzaken – zie Sylvio Berlusconi -waardoor weer een hele nieuwe industrietak uit de kast moeten worden getrokken om de ‘orde’ te herstellen, ben ik een paranoïde complotidioot.

Zelfs als je na twintig jaar journalistiek wijst op de mainstream media die steeds meer macht krijgt op de kijk-, luister-, denk- en voelrichting van de massa en dus onze geest controleren, kijken ze je als eigen nestvervuiler meewarig aan. “Waar maak je je druk om man? Zo zit de wereld in elkaar en zo is altijd al geweest.”

Corruptie, fraude en valsspelerij loont

Je hoeft geen universitaire studie voltooid te hebben om te beseffen, maar vooral, om te voelen dat vet betaalde marketing-goeroes, spin-doctors, pr-adviseurs de waarheid dag in dag uit bewerken. Dat corruptie, fraude en valsspelerij anno vandaag loont. Dat zo nu en dan valsspelers toch deels of geheel door de mand vallen – Enron, World-com, Ahold, Shell, George W. Bush, Tony Blair, op doping gepakte topsporters en recent onze CDA-spindoctor en staatsecretaris van defensie De Vries – pakken optimisten op als het bewijs dat de strijd tegen de verloedering definitief en met succes is ingezet. Het feit echter dat de daders er vaak met lichte straffen of met een berisping afkomen en de indruk dat slechts nog maar het topje van de ijsberg tegen de lamp is gelopen, ziet de realist als het zoveelste symptoom van die verloedering.

Hoe je ook de realiteit van vandaag inkleurt, de waarheid als fenomeen is zelden in de geschiedenis zo massaal misbruikt als nu. Hoe komt dat? Wat is er toch aan de hand?

De mensheid wordt vandaag de dag geconfronteerd met zaken die nooit eerder in de geregistreerde geschiedenis voorkwamen. Nooit eerder vinden veranderingen zo snel en zo diepgravend plaats als nu. Nooit eerder bestond er zoiets als televisie en internet dat letterlijk als de zenuwbaan van de wereld werkt. De wereld is letterlijk gevangen in een web van zichtbare en onzichtbare kabels. Letterlijk iedereen kan daardoor in de wereld met elkaar communiceren. Nooit eerder kreeg de doorsnee stedeling zoveel informatie achter zijn kiezen als nu. Kreeg een Nederlander in de Middeleeuwen gedurende een jaar informatie te verwerken dat vergelijkbaar was met een suffertje  van vandaag.

De moderne burger verwerkt per dag al een informatie-lawine die 200 duizend keer hoger ligt. In het hightech-dorp van vandaag werkt het mechanisme van self-fulfilling prophecy krachtiger en sneller dan ooit. Als iedereen daadwerkelijk vrede wil, krijgen we die ook sneller. Maar het werkt ook omgekeerd. Als bijvoorbeeld twee miljard mensen denken dat  alle Arabieren inderdaad terrorist zijn, worden ze ook sneller terrorist. Het advies om positief en optimistisch over je zelf en je naasten te denken komt dan ook niet zomaar uit de lucht gevallen. Verder: nooit eerder bestonden steden, dorpen, bedrijven, organisaties, scholen, verenigingen uit zoveel verschillende etniciteiten. Nooit eerder was de wereld zo high tech en zo’n meltingpot van rassen, culturen, godsdiensten, denk-, gedrags-, leef- en eetgewoonten. Nooit eerder in de geschiedenis consumeerden mensen voeding die bestaat uit ingrediënten afkomstig uit alle delen van de wereld.

Wat uiteraard gevolgen heeft op de kwaliteit van ons bloed, dus op de kwaliteit van de nieuwe cellen en dus op de kwaliteit van onze organen. Volgens talloze wetenschappers ontstaat mede daardoor een nieuw type mens. Ouders die zichzelf en hun kinderen tijdens de zwangerschap en hun eerste jaren hoofdzakelijk hebben gevoed met plantaardig voedsel en zuivel baren zogenaamde Nieuwe Tijdskinderen, weleens spottend Jomanda-kinderen genoemd. Extreem softe kinderen die maandenlang van streek zijn als hun papa een vlieg doodslaat, maar die wel genezende en voorspellende gaven hebben ontwikkeld.

Tegelijkertijd steken met name in Aziatische landen extreem hoogbegaafde, vaak autistische kinderen de kop op die beschikken over een fotografisch geheugen en een geheugencapaciteit van een mainframe. Zij zijn juist ongevoelig voor sferen en stemmingen. Hun ouders hebben zichzelf en hun kind hoofdzakelijk opgevoed met een dieet bestaande uit veel vlees en suiker. Ze zijn zich daardoor puur ego-gericht gaan ontwikkelen en willen bijvoorbeeld koste wat kost van alles en iedereen winnen. Types die zonder enige aarzeling de voetstappen volgen van oud CIA/FBI–directeur Edgar J. Hoover die op zijn Hitler’s ooit zei: “De mens is het best te manipuleren als hij wordt geconfronteerd met een waarheid die zo monsterachtig is, dat hij gewoonweg niet kan geloven dat zij bestaat.”

Stefan Boksvrij :

View Comments (0)